POSnet Yazılım
info@posnetyazilim.com
5325462532

Winka Restorant

Cafe & Restourant

Ürün Kodu : 003
Ürün Fiyatı :

2500 TL

Sipariş Ver

Restoran Program?yla i?letmenizde bulunan masalar?n servis aç?l?? saati, süresini, masada oturan ki?i say?s?, masa hesap toplam?n? tek ekran üzerinden görebilirsiniz.

Restoran Yaz?l?m? paket servis modülü ile telefonla sipari? alabilir ve telefon aramas? yakalama cihaz? [caller ID]  ile kay?tl? olan mü?terilerinize ait  arama geldi?i anda mü?teri kart?n?n aç?l?p sipari? al?nabilme özelli?ini kullanabilirsiniz.

Restoranlar?n bir k?sm? haz?r paketlenmi? ve/veya aç?k tart?l? ürünlerde satmaktad?r. Örne?in bir et restoran?n dan i?lenmi? ama pi?irilmemi? et ürünlerini direk sat?n alabilirsiniz.

Restoran Yaz?l?m? h?zl? adisyon modülü ile kasadan direk sat?lan ürünlerin sat?? i?lemlerini dokunma tik ekranlarla rahatl?kla yapabilirsiniz.

Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
003

Restoran Program?yla i?letmenizde bulunan masalar?n servis aç?l?? saati, süresini, masada oturan ki?i say?s?, masa hesap toplam?n? tek ekran üzerinden görebilirsiniz.

Restoran Yaz?l?m? paket servis modülü ile telefonla sipari? alabilir ve telefon aramas? yakalama cihaz? [caller ID]  ile kay?tl? olan mü?terilerinize ait  arama geldi?i anda mü?teri kart?n?n aç?l?p sipari? al?nabilme özelli?ini kullanabilirsiniz.

Restoranlar?n bir k?sm? haz?r paketlenmi? ve/veya aç?k tart?l? ürünlerde satmaktad?r. Örne?in bir et restoran?n dan i?lenmi? ama pi?irilmemi? et ürünlerini direk sat?n alabilirsiniz.

Restoran Yaz?l?m? h?zl? adisyon modülü ile kasadan direk sat?lan ürünlerin sat?? i?lemlerini dokunma tik ekranlarla rahatl?kla yapabilirsiniz.

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin