POSnet Yazılım
info@posnetyazilim.com
5325462532

POSnet B2B

POSnet B2B

Ürün Kodu : 007
Ürün Fiyatı :

1500 TL

Sipariş Ver

 • B2B ile art?k bayileriniz kolayca sipari? verebilecek ve alm?? oldu?unuz sipari?leriniz sisteme otomatik olarak eklenecektir.
 • Bayileriniz ile olan ili?ki süreçlerinize göre istedi?iniz bayilere yetki bazl? envanter veya durum gösterme gibi konular? özelle?tirebilirsiniz.
 • Ayn? ?ekilde yetki bazl? ekstre görme özelli?i ile belirledi?iniz herhangi bir kullan?c?ya yetki verdi?iniz boyutta ekstre görmesini sa?layabilirsiniz.
 • Ald???n?z sipari?leri B2B üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. 
 • Pazarlama a??n?zdaki personelinizi programa tan?mlayarak istedi?iniz kriterler ile yetkilendirme yapabilirsiniz. 
 • Pazarlama süreçlerinizi yönetirken personellerinize bölge ya da mü?teri atama konular?n? rahatl?kla B2B üzerinden gerçekle?tirebilirsiniz.
 • Tüm personellerinizin etkin bir ?ekilde rollerini belirleyerek hem yönetimsel olarak hem de verimlilik ve kontrol olarak i? takiplerinizi kolayla?t?r?n.
 • Ekstre al?rken stoklu veya stoksuz olarak alabilirsiniz.
 • Kulland???n?z B2B program?n? ?rman?za özel ayarlayabilir, geli?tirebilir ve yönetebilirsiniz.
Mesajınız Başarılı Bir Şekilde Yollanmıştır
Güvenlik Kodu
007
 • B2B ile art?k bayileriniz kolayca sipari? verebilecek ve alm?? oldu?unuz sipari?leriniz sisteme otomatik olarak eklenecektir.
 • Bayileriniz ile olan ili?ki süreçlerinize göre istedi?iniz bayilere yetki bazl? envanter veya durum gösterme gibi konular? özelle?tirebilirsiniz.
 • Ayn? ?ekilde yetki bazl? ekstre görme özelli?i ile belirledi?iniz herhangi bir kullan?c?ya yetki verdi?iniz boyutta ekstre görmesini sa?layabilirsiniz.
 • Ald???n?z sipari?leri B2B üzerinden kolayca takip edebilirsiniz. 
 • Pazarlama a??n?zdaki personelinizi programa tan?mlayarak istedi?iniz kriterler ile yetkilendirme yapabilirsiniz. 
 • Pazarlama süreçlerinizi yönetirken personellerinize bölge ya da mü?teri atama konular?n? rahatl?kla B2B üzerinden gerçekle?tirebilirsiniz.
 • Tüm personellerinizin etkin bir ?ekilde rollerini belirleyerek hem yönetimsel olarak hem de verimlilik ve kontrol olarak i? takiplerinizi kolayla?t?r?n.
 • Ekstre al?rken stoklu veya stoksuz olarak alabilirsiniz.
 • Kulland???n?z B2B program?n? ?rman?za özel ayarlayabilir, geli?tirebilir ve yönetebilirsiniz.

BENZER ÜRÜNLER

HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin